Basic Commands for managing Linux Server : CentOS


BASIC commands for MANAGing linux SERVER ]

Instalasi, kemaskini dan nyahinstalasi Aplikasi pada server :
# yum update gcc (kemaskini aplikasi kepada versi terkini)
# yum install gcc (download dari repo di internet)
# yum remove gcc (buang aplikasi dari server)
# yum localinstall /media/disk/CentOS/gftp-* (install dari local file)
# yum list openssh (senaraikan aplikas openssh)
# yum search whatis (cari nama aplikasi untuk diinstall, jika tak ingat)
# yum info httpd (papar maklumat aplikasi)
# yum list | less (senaraikan semua aplikasi yang ada dalam yum pakej)
# yum list installed | less (senarai aplikasi yang telah diinstall)
yum provides /etc/httpd/conf/httpd.conf (paparkan pakej apa bagi fail yang dinyatakan)
# yum check-update (semak jumlah kemaskini aplikasi yang ada)
# yum update (kemaskini semua aplikasi yang ada dalam server kepada versi terkini) 
# yum grouplist (senaraikan senarai pakej group yang telah diinstall dan sedia untuk diinstall)
yum groupinstall 'MySQL Database Server’
yum groupremove 'MySQL Database Server’
# yum repolist (senarai repo dalam server yang enable)
# yum repolist all (senarai repo dalam server yang diinstall)
# yum enablerepo=epel install phpMyAdmin
# yum clean all (buang semua cached file untuk instalasi)
# yum history (papar sejarah instalasi menggunakan yum di server)

Instalasi guna RPM :
# wget http://www.muzzo.com/apache224.rpm (muat turun fail RPM)
# rpm -ivh apache224.rpm

** Maksud command selepas rpm :
¦ Install (-i)
¦ Upgrade (-U)
¦ Freshen (-F)
¦ Query (-q)
¦ Verify (-V)
¦ Signature check (--checksig)
¦ Uninstall (-e)

Tukar direktori :
# cd /
# cd /tmp
# pwd (Semak direktori mana anda sedang berada)
# cd ~

Papar sejarah command yang pernah digunakan di server :
# history

Papar tarikh dan masa server semasa :
# date

Papar berapa lama dah server hidup :
# uptime
Papar pengguna di server :
# users

Papar beberapa line dalam fail :
# head /etc/passwd (paparan line awal)
# tail /etc/passwd (paparan line akhir)
# tail -f /var/log/messages (paparan line akhir dan secara live)

Papar userid yang sedang login ke server :
# who

Bunuh process yang sedang berjalan di server :
# kill -9 
# kill 0 (bunuh semua proses)

Buka kalendar di server :
# cal

Cari maksud command dalam Linux :
# yum -y install man.i686
# makewhatis
# whatis 

Papar nama user sedang login :
# whoami

Papar nama hostname server :
# hostname

Papar senarai pengguna yang terakhir login ke server :
# last

Tukar password user unix login :
# passwd
* password = toor

Disable iptable (linux firewall) :
# service iptables save
# service iptables stop
# chkconfig iptables off
# service ip6tables save
# service ip6tables stop
# chkconfig ip6tables off

Disable SELinux (local firewall) :
# getenforce (papar status selinux)
# nano /etc/selinux/config

SELINUX=disabled
# nano /etc/grub.conf
selinux=0
# shutdown -r now

Carian dalam linux :
# which httpd (semak lokasi perisian httpd)
# whereis httpd (semak lokasi fail dengan nama httpd)
# find /var/www/html | grep index.php (Cari fail index.php dalam folder /var/www/html) 
# yum -y mlocate (install aplikasi locate)
# updatedb
# locate index.php (semak lokasi fail index.php)

Penggunaan rpm untuk kenalpasti versi perisian :
# rpm -q bash
# rpm -qa
# rpm -qa | sort | less

Penggunaan echo dalam linux :
# echo “Hello World”
# echo -n “Hello World”
# echo “The date is `date`”
# echo `seq 1 10`

Pengurusan Disk dan Space :
# df -h (papar semua disk usage info pada server)
# df -h / (papar disk usage info untuk /)
# du -sxh ~/ (papar file space usage pada folder)
# du -sxh /var/www/html (papar file space usage pada folder)

Clear paparan screen command line :
# clear

Keluar dari login server :
# exit
Ctrl + D

Restart server :
#shutdown -r now

Shutdown server :
#shutdown -h now


..................................................................................................
~ Be a Creator Not a User ~

Ulasan