How to Configure Logwatch In Linux

Thanx bro Linux Malaysia bagi idea guna ni untuk semak aktiviti berlaku pada server.

Untuk pengguna Linux Fedora/CentOS/RedHat

Kaedah instalasinya dulu :
1) Mula-mula pastikan yang berikut di install terlebih dahulu :
#yum install mailx perl perl-Module-Pluggable perl-Pod-Escapes perl-Pod-Simple perl-YAML-Syck perl-libs perl-version

2) Laksana instalasi logwatch :

#yum install logwatch

3) Jika tiada sendmail, laksana instalasi berikut :
#yum install sendmail
# /etc/init.d/sendmail start

4) Laksana konfigurasi logwatch untuk bolehkah terima emel :
#nano /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf
Edit line berikut :
MailTo = muzzo@muzzotechspot.com, shah@muzzotechspot.com
MailFrom = admin@muzzotechspot.com

Kemudian tambah line di akhir dokumen :

Output = mail
Format = html

Ctrl + c, Y (Save)

5) Secara default, logwatch hanya baca access log sahaja. Jika nak suh ia baca error log bagi PHP, MySql dan Apache, kena amik conf file dari site ni :
http://mbaierl.com/2009/03/logwatch-for-php-errors-the-apache-error-log-and-mysql.html

Seterusnya ikutla arahan dia.

6) Setelah buat konfigurasi, run command berikut :
# logwatch
- Ia akan create log analysis dan hantar kepada penerima emel yang ditetapkan tadi.

Semoga berjaya..Linux is Easy!~ Be a Creator Not a User ~

Ulasan