Change Maintenance Mode Off in Owl Intranet

 
 
Sekiranya kita buat konfigurasi OWL Intranet dari Normal Mode kepada Maintenance Mode 
di Admin Page, maka untuk kembalikan ia kepada Normal Mode, kita dah tak boleh login 
semula dah sebab dalam maintenance mode..hahaha..Mungkin versi OWL Intranet baru ada
fungsi disable semula cara lain kot versi baru nanti.
So untuk resolve masalah ni.
# mysql -u root -p
Masukkan password root mysql anda
 
mysql> use intranet
mysql> update prefs set owl_maintenance_mode ='0';
 
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
 
Yes berjaya dan test semula login page OWL Intranet akan terpapar semula..
 

~ Be a Creator Not a User ~

Ulasan