How to Rollback Yum Update

Ringkas dan straight to the point. Berikut adalah kaedah untuk kita buat rollback (restore) semula kepada versi asal sebelum dilaksanakan 'yum update' :
  1. Tambah tsflags=repackage ke dalam fail /etc/yum.conf
  2. Tambahkan %_repackage_all_erasures 1 ke dalam fail /etc/rpm/macros (Jika fail masih tiada, createkan fail baru dengan nama tersebut)
  3. Install, erase, dan update menggunakan pup, pirut, yumex, yum, rpm, dan the yum automatic update service.
  4. Kemudian anda rasa menyesal sebab versi tu tak compatible jadi nak rollback ke versi asal, anda kena gunakan rpm bersama --rollback. Setiap kali laksana yum, sebenarnya yang menjalankan proses instalasi dan update adalah command rpm. Contoh command rollback rpm :
  • rpm -Uhv --rollback '9:00 am'
  • rpm -Uhv --rollback '4 hours ago'
  • rpm -Uhv --rollback 'december 25' 
* Ingat!!!...sebelum nak yum update, setting 2 fail tersebut terlebih dahulu. Setting ni laksana sekali sahaja.

Semoga berjaya hendaknya..

~ Be a Creator Not a User ~

Ulasan