I can't upload big size in PHP Application

Just short shares info, terlintas di fikiran...ehehe

Sekiranya kita ada bangunkan satu sistem aplikasi PHP yang mengandungi fungsi upload fail ke satu direktori di server atau gunakan kaedah upload dan simpan di DB MySQL. So kita nak enablekan boleh upload sehingga limit kepada 200MB saiz fail. Ini kerana sistem ni hanya guna INTRANET sahaja. So confirm laju.

By default konfigurasi php.ini adalah membenarkan upload fail sebesar 8MB sahaja. Untuk membolehkan upload data yang besar, kita perlu ubah fail php.ini.

OS : CentOs / RHEL
PHP : 5.3.x

1) Edit fail php.ini di /etc/php.ini

Cari 'memory_limit' dan tukarkan kepada 220MB # lebihkan jumlah sepatutnya
Cari 'upload_max_filesize' dab tukarkan kepada 220MB # lebihkan jumlah sepatutnya
Cari 'post_max_size' dab tukarkan kepada 220MB # lebihkan jumlah sepatutnya
2) Save dan exit
3) Seterusnya restart httpd. /etc/init.d/httpd restart


Untuk upload ke MySQL pula :
1) Edit fail my.cnf. /etc/my.cnf
Cari 'max_allowed_packet' dan tukarkan kepada 220MB
Sekiranya tiada, tambahkannya di dalam fail tersebut.
2) Save dan exit
3) Seterusnya restart mysqld. /etc/init.d/mysqld restart

Semoga berjaya !!!

~ Be a Creator Not a User ~

Ulasan