Asset Inventory Using Open Source PART II

Fuhh lamannya aku rasa tak menulis blog untuk blog ICT aku ni. Terasa mengabaikannya pulak.. So hari ni aku bersemangat nak update dan selesaikan part 2 dari artikel sebelum ni..

Untuk makluman semua, aku dah berjaya buat instalasi software ni pada server yang menggunakan Red Hat Enterprise Linux 5 untuk tujuan dapatkan senarai inventori PC di dalam rangkaian PahangNet. Ianya akan digunakan sebagai bukti dan lampiran kepada Proses Audit aku nanti.

Aku akan terangkan cara-cara untuk install OCS Inventory Server dan OCS Inventory Client Agent.

System : RHEL 5, Centos 5.2
OCS Inventory Server : Muat turun disini

1) Instalasi OCS Inventory Server dependencies

#cd /usr/local/src/
#wget http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/RPMS.dag/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
#rpm --import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
#rpm -Uvh rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm

2) Instalasi MySQL dan Apache pada server

# yum install mysql-server mysql httpd
# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
# echo "ServerName your_server_name:80" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
# service httpd start; chkconfig httpd on
# service mysqld start; chkconfig mysql on

Konfigurasi MySQL database root password :

# mysql -u root mysql
mysql> UPDATE user SET password=PASSWORD('desired_password')
->WHERE User='root';
mysql>;DELETE FROM user WHERE user = '';
>;FLUSH PRIVILEGES;
mysql>DROP DATABASE test;
mysql>exit

* Create database OCS
#mysql -u root -p
mysql>CREATE DATABASE ocsweb;
mysql>GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO ocs@localhost IDENTIFIED BY 'ocs';
mysql>exit

3) Instalasi Perl dan PHP

#yum -y install perl-XML-Simple perl-Compress-Zlib perl-DBI perl-DBD-MySQL perl-Apache-DBI perl-Net-IP perl-SOAP-Lite
#yum -y install php-pecl-zip php-mysql php-devel zlib-devel php-pear php-gd gcc
#yum -y install php-snmp php-posix libgd2 gd-devel libpng libpng-devel perl-config-IniFiles perl-Crypt-DES perl-Digest-HMAC perl-Digest-SHA1 perl-GD perl-IO-Socket-INET6 perl-Net-SNMP perl-rrdtool perl-Socket6 mod_perl
#yum -y install sudo make gcc

4) Instalasi zip support

#pecl install zip
# vim /etc/php.ini
#echo ";Add zip support" >> /etc/php.ini
#echo "extension=zip.so" >> /etc/php.ini

# service httpd restart

5) Instalasi OCS Script

#cd /usr/local/src
#wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/ocsinventor/OCSNG_LINUX_SERVER_1.01.tar.gz
#tar zxvf OCSNG_LINUX_SERVER_1.01.tar.gz
#cp -rf OCSNG_LINUX_SERVER_1.01 /var/www/html/OCSNG
#cd /var/www/html/OCSNG/ocsreports
#touch dbconfig.inc.php
#chmod 666 dbconfig.inc.php
#cd /var/www/html/OCSNG
#./setup.sh

OCS telah diinstall di /var/www/html dan direktori web server adalah /etc/httpd/conf.d/ocsinventory.conf dan logging directory /var/log/ocsinventory-NG/

#service httpd restart

6) Konfigurasi OCS Web

Taip URL berikut :
http://your_server_ip/OCSNG/ocsreports/install.php

Anda akan dapat lihat login MySQL box dan penuhkan maklumat tersebut :
MySQL login: root
MySQL Password: whatever you change it too
MySQL HostName: localhost

6) Instalasi OCS Agent/Client pada server RHEL yang sama

# yum install perl-XML-Simple perl-Compress-Zlib perl-Net-IP perl-Net-SSLeay

Sekiranya tak jumpa, cari kat RPMforge archive

Download OCS Agent

# tar -xzvf OCSNG_LINUX_AGENT_1.01_with_require.tar.gz
# cd OCSNG_LINUX_AGENT_1.01
# sh setup.sh

Taipkan ip address server OCS dan pilih port 80.

7) Instalasi OCS Agent/Client pada Windows

Dapatkan perisian di sini.

Extract dan klik pada file OCSAgent Setup :


Server address : ip / domain server OCS NG Inventory

Setelah selesai, inventori PC Windows akan dapat dilihat dalam senarai di server.

Ok, untuk instalasi OCS Inventory Server dah selesai, instalasi OCS Agent pada Client Linux dan Windows juga selesai.

Namun semuanya tu bagi mendapatkan info inventori perlukan ada sambungan rangkaian diantara server dan client.

Namun bagi PC yang standalone pula macamana?...OCS NG Inventory ada penyelesaiannya juga tapi akan aku terangkan dalam artikel seterusnya Part III.

Selain tu, bagi company yang belum ada sistem maklumat asset di tempat masing-masing, maka OCS Inventory ni mampu diintegrasikan dengan software GLPI (Asset Management Software)

Bagi tempat aku dah ada Sistem Pengurusan Aset (SPA) maka aku tak guna dah GLPI ni. Kalau belum ada pasti aku guna dah ni.

Instal dulu GLPI pada server yang sama dengan OCS NG Inventory Server.
Setelah GLPI dibuat instalasi, login dan browse skrin berikut :
General -> Restrictions

Anda perlu aktifkan OCSNG sebelum boleh digunakan fungsi integrasi tersebut. Ubah konfigurasi tersebut dan simpan.

Selepas itu, pergi ke menu berikut :
Setup -> OCSNG

Dari GLPI kita boleh import data dari OCS Inventory Server.
Kemudian pergi ke menu :
Tools -> OCSNG

Sekiranya dah gunakan GLPI ni sekian lama maka lagi cantik la ada tambahan dari OCS Inventory yang akan dapatkan datan inventori secara berkala dari PC client.

---------------------------------------------------
Wah...seronoknya dengan Open Source...

~ Be a Creator Not a User ~
http://muzzotechspot.blogspot.com
http://muzzoshah.blogspot.com

Ulasan